M2Ambient Solutions
Architecture

  M2Ambient Solutions 

L'EMPRESA

M2AMBIENT SOLUTIONS som una empresa dedicada a l’assessoria i consultoria ambiental i industrial, especialment en el sector de la indústria agroalimentària.

Amb una àmplia experiència des de l’any 1996, el nostre objectiu ha estat donar als nostres clients, un servei tècnic especialitzat, per tal d’assegurar que, a més d'assolir els seus objectius empresarials, compleixin tots els requeriments legals i normatius en matèria de medi ambient, qualitat, seguretat alimentària i industrial.

Som un equip de professionals, enginyers especialitzats en el sector industrial, concretament en medi ambient, l’agroindústria i l’energia.

M2AMBIENT SOLUTIONS ofereix solucions específiques i ajustades a les necessitats de client, en l’àmbit de l’assessoria i consultoria.

QUÈ FEM?

John

CONSULTORIA

Implantació d’autocontrols i sistemes APPCC.

Implantació de sistemes integrats: MEDI AMBIENT (ISO 14001), QUALITAT (ISO 9001) i ENERGIA (ISO 50001).

Valorització de subproductes i SANDACH.

Obtenció de nous productes alimentaris.

Optimització en la selecció de les millors tecnologies de processos.

Internacionalització de mercats.

Jane

ASSESSORIA

Suport tècnic, com a servei d’assessorament en medi ambient: TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS, GESTIÓ DELS RESIDUS, OLORS, EMISSIONS A L’ATMOSFERA, REUTILITZACIÓ DE L’AIGUA, CONTAMINACIÓ DE SÒLS.

Auditories internes i assessorament en Qualitat, Higiene i Seguretat Alimentària, per a l’obtenció d’acreditacions i d'homologacions (BRC, IFS).

Auditories internes en quant al compliment normatiu en matèria de medi ambient i instal·lacions industrials.

Assessorament per a l'acreditació de productes i processos amb la Certificació Ecològica.

Assessorament en la contractació d’energies.

Gestió de sancions en l’àmbit ambiental.

Interlocutor amb les diferents administracions.

Mike

ENGINYERIA

Legalització d’activitats: tramitació d’Autoritzacions Ambientals, Llicències, Estudis d’Impacte Ambiental.

Informe Preliminar de Sòls (IPS).

Permisos d’Abocament.

Tramitació per l’obtenció de Certificats ECO de productes i processos.

Legalitzacions industrials (BT, Instal·lacions contra incendis, Instal·lacions frigorífiques, Instal·lacions de gas, Instal·lacions d’aire comprimit).

Legalització de captacions pròpies d’aigua.

Tràmits d’obligat compliment de l’empresa amb l’Administració (DARI, DUCA, PRTR, Estudi Minimització de Residus, etc).

Dan

SERVEI ECOGES

Servei d’assessorament ambiental fet a mida segons les necessitats de l’empresa.

Plataforma informàtica de servei d’alertes. L’empresa sap en tot moment la situació en que es troba en quant a legalitzacions, tràmits amb l’Administració, entre altres opcions.

CAMPS D'ACTUACIO

INDÚSTRIA
House
ECONOMIA CIRCULAR
House
AIGÜES RESIDUALS, REUTILITZACIÓ
AIGÜES DEPURADES I PETJADA HÍDRICA
House
RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS
House
NOVES PROTEÏNES
House
SANDACH
House
EMISSIONS A L'ATMOSFERA
House
TRACTAMENT D'OLORS
House
ENERGIA
House
CERTIFICACIÓ ECOLÒGICA,
PETJADA DE CARBONI
House
SEGURETAT ALIMENTÀRIA
House
INTERNACIONALITZACIÓ DE MERCATS
House

CONTACTE

Ens podeu trobar a:

Av. Tarradellas, 38
08029 Barcelona
info@m2ambient.com
Telf. 93 342 78 19

RUMPRINT - Petjada ambiental de llet i carn de boví

El projecte identifica la millora a introduir al llarg de la cadena de valor dels productes de boví, carn i llet, per tal de reduir la seva petjada ambiental i millorar la competitivitat d’aquests productes.

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

DACC FEADER

ACCÉS CLIENTS

ACCEDIR A PORTAL CLIENTS